Неділя, 21.07.2024, 19:31
Вітаю Вас Гість | RSS

Відділ освіти

Ватутінської міської ради

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Головна » 2010 » Грудень » 14 » ПОЛОЖЕННЯ про міський методичний кабінет
23:43
ПОЛОЖЕННЯ про міський методичний кабінет

ПОЛОЖЕННЯ

про міський методичний кабінет

 

I. Загальні положення

 

1.1. Міський методичний кабінет центр є навчально-методичною установою, яка відповідно до чинного законодавства здійснює навчально-методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти міста, забезпечує підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних працівників у період між курсами підвищення кваліфікації відповідно до статті 57 Закону України "Про освіту" (міжкурсовий період).

 

1.3. Засновником міського методичного кабінету  (далі - методкабінет ) є місцеві органи виконавчої влади.

 

1.4. У своїй діяльності методкабінет центр керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про позашкільну освіту", "Про інноваційну діяльність", "Про місцеве самоврядування", указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства в галузі освіти, в тому числі Міністерства освіти і науки України, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, цим Положенням.

 

1.5. Методкабінет  підпорядковується засновнику з усіх питань діяльності, а в частині навчально-методичного забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти - відповідному інституту післядипломної педагогічної освіти.

 

1.8. Створення, припинення діяльності, реорганізація та ліквідація методкабінету  здійснюються у встановленому чинним законодавством порядку.

 

II. Мета, основні принципи та функції діяльності методкабінету.

 

2.1. Метою діяльності методкабінету є методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти, організація начально-методичної роботи, підвищення професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів (далі - навчальні заклади) і розвиток їхньої творчої ініціативи у міжкурсовий період.

 

2.2. Організація діяльності методкабінету  ґрунтується на принципах, визначених статтею 6 Закону України "Про освіту", зокрема:

демократизму і гуманізму;

рівності умов для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного, творчого та інтелектуального потенціалу;

безперервності фахового вдосконалення;

науковості, гнучкості і прогностичності навчально-методичної роботи з педагогічними кадрами;

незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

 

2.3. Функції методкабінету :

2.3.1. Цільові:

прогностична - враховує перспективи розвитку освітньої галузі і спрямована на використання в педагогічній практиці сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій;

компенсаторна - передбачає надання педагогічним працівникам інформації, яка не була отримана ними під час здобуття вищої педагогічної освіти;

інформаційно-коригувальна - спрямована на корекцію й оновлення інформації, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

2.3.2. Організаційні:

 

трансформаційна - відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику навчальних закладів;

діагностична - систематичний моніторинг навчально-виховного процесу, рівня знань, умінь і навичок учнів у навчальних закладах, їх навчальних досягнень і вихованості, а також професійного рівня педагогічних працівників;

моделююча - моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників;

інформаційно-аналітична - вивчення й узагальнення перспективного педагогічного досвіду для його застосування у навчально-виховному процесі та удосконалення професійного рівня педагогічних кадрів;

 

організаційно-координувальна - координація діяльності циклових міських методичних обєднань;

 

соціальна - створення належного психологічного клімату, вивчення і розв'язання конфліктних ситуацій у педагогічних колективах навчальних закладів.

 

III. Основні напрями і завдання діяльності методкабінету:

 

3.1. Діяльність методкабінету здійснюється за такими основними напрямами:

 

навчально-методичне забезпечення системи дошкільної та загальної середньої та позашкільної освіти;

 

трансформування наукових ідей у педагогічну практику, методична підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі, наукові пошуки та експериментальна робота, яку проводять педагогічні працівники навчальних закладів міста;

 

інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників;

 

консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук.

 

3.2. Основними завданнями діяльності методкабінету  є:

 

3.2.1 створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання;

 

3.2.2 координація діяльності методичних кабінетів при навчальних закладах, міських методичних обєднань;

 

3.2.3 моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів, у тому числі тих, що навчаються за альтернативними підручниками і навчальними посібниками, їх відповідності Державному стандарту початкової загальної освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 № 1717 (далі - Державний стандарт початкової загальної освіти), та Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 N 24 (далі - Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти); моніторинг умов забезпечення психічного та фізичного стану учнів навчальних закладів;

 

3.2.4 моніторинг стану психічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку, набуття ними життєвого досвіду та вироблення вмінь і навичок, необхідних для подальшого навчання; стану організації педагогічного процесу і методичної роботи в цих закладах;

 

3.2.5 здійснення організації апробації та моніторингових досліджень навчально-методичного забезпечення дошкільної освіти, підручників, навчальних посібників та іншої навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів;

 

3.2.6 патронаж навчальних закладів, які мають статус експериментальних майданчиків, і надання їм  методичної допомоги;

 

3.2.7 вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до атестації; участь у роботі атестаційної комісії, надання на звернення відділу  освіти оцінки якості навчально-виховної роботи педагогічних працівників, що атестуються;

 

3.2.8 організація і методичне забезпечення роботи з резервом керівних кадрів закладів освіти міста;

 

3.2.9 впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання;

 

3.2.10 проведення I етапу Всеукраїнського конкурсу "Учитель року", інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; надання переможцям допомоги щодо підготовки їх до участі в наступних етапах змагань;

 

3.2.11 організація роботи філії Черкаського територіального відділеннями Малої академії наук України та іншими учнівськими товариствами, проведення  міського етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів тощо; організація підготовки команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань;

 

3.2.12 організація інформаційно-комунікаційного обслуговування та використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі та діяльності навчальних закладів;

 

3.2.13 вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу;

 

3.2.14 формування  електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань;

 

3.2.15 проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності навчальних закладів і окремих педагогічних працівників;

 

3.2.16 висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників і проблем розвитку освіти в місті.

 

3.3. Методкабінет у процесі реалізації покладених на нього завдань взаємодіє з центром практичної психології і соціальної роботи; психолого-медико-педагогічною консультацією, інститутом післядипломної педагогічної освіти, громадськими установами та організаціями тощо.

 

3.4. Колегіальним органом керівництва методкабінетом є методична рада.

 

IV. Кадрове забезпечення методкабінету:

 

4.1. Відповідно до рішення сесії Ватутінської міської ради Черкаської області

№ 36-33 від 10.10.2008 року в штаті методичного кабінету є такі посади:

- завідувач методичного кабінету;

- методист з питань дошкільного виховання;

- методист бібліотечних фондів;

- методист художньо-естетичного циклу предметів;

- методист фізико-математичного циклу предметів;

- методист початкової ланки навчання;

- методист фізкультурно – оздоровчої роботи (основ здоровя, фізичної культури, курсу „Захист Вітчизни”);

- методист-психолог, який відповідає за психологічну службу;

- практичні психологи.

 

4.2. Напрями і зміст діяльності методистів методкабінету визначаються посадовими інструкціями та функціональними обов'язками залежно від їхньої освіти, кваліфікації та наявних штатних одиниць.

 

4.3. Методкабінет очолює завідувач , який призначається на посаду та звільняється з посади засновником за погодженням з відповідним інститутом післядипломної педагогічної освіти.

 

 

 

 

4.3.1. Завідувач:

 

здійснює загальне керівництво діяльністю методкабінету , готує план роботи, погоджує і затверджує його в установленому порядку;

 

затверджує структуру методкабінету , посадові інструкції та функціональні обов'язки його працівників;

 

представляє інтереси методкабінету  у відносинах з відділом  освіти, відповідним інститутом післядипломної педагогічної освіти, юридичними і фізичними особами;

 

вносить пропозиції засновнику стосовно чисельності та фонду оплати праці працівників;

 

видає в межах компетенції накази та забезпечує контроль за їх виконанням;

 

розпоряджається майном методичного кабінету;

 

заохочує працівників і накладає на них дисциплінарні стягнення;

 

звітує перед засновником і відповідним інститутом післядипломної педагогічної освіти про результати діяльності методкабінету .

 

4.3.2. Завідувач  є членом колегії міського відділу  освіти.

 

4.4. Працівникам методкабінету  встановлюється заробітна плата згідно з тарифними розрядами посад Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 1298, відповідно до чинного законодавства.

 

V. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення методкабінету:

 

5.1. Матеріально-технічне забезпечення методкабінету  здійснюється засновником, який забезпечує його необхідним обладнанням, організовує  ремонт приміщень, їх господарське обслуговування тощо.

 

5.2. Фінансування методкабінету  здійснюється засновником за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

Категорія: ММК | Переглядів: 1630 | Додав: Batman | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Форма входу
Пошук
Календар
«  Грудень 2010  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Друзі сайту