Четвер, 08.06.2023, 08:48
Вітаю Вас Гість | RSS

Відділ освіти

Ватутінської міської ради

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Головна » 2012 » Лютий » 8 » Пропозиції Державної НПБ України ім. В.О. Сухомлинського щодо вдосконалення діяльності бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів
21:33
Пропозиції Державної НПБ України ім. В.О. Сухомлинського щодо вдосконалення діяльності бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів

Паспортизація бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів державної та комунальної форм власності, проведена вперше в Україні у 2010р. (спільний наказ Міністерства освіти і науки України

та Національної академії педагогічних наук України №662/53 від 16 липня 2009 р.) головним координаційним науково-методичним центром мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Національної академії педагогічних наук УкраїниДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України, дала можливість виявити та детально розглянути ключові проблеми, що перешкоджають розвитку шкільних бібліотек України зокрема: 

Удосконалення нормативно-правової бази:

підготовка нормативних правових та методичних документів нового покоління, розроблених відповідно до правової бази загальної середньої освіти і бібліотечної справи, які є інструментами управління діяльністю бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів і одночасно регулюють процес їхнього розвитку, зокрема: «Примірне положення про шкільну бібліотеку – бібліотечно-інформаційний центр» (на заміну положення про шкільну бібліотеку, затвердженого МОН України у 1999 р.), «Типові правила користування шкільною бібліотекою», «Примірні посадові інструкції працівників шкільних бібліотек», «Порядок формування штатів шкільних бібліотек» (терміновий перегляд документа «Типові штатні нормативи загальноосвітніх навчальних закладів» (Наказ МОН України від 06.12.2010 №1205), « Положення про атестацію шкільних бібліотекарів», «Нормативи часу на виконання робіт у шкільних бібліотеках», «Рекомендаційні нормативи забезпечення учнів та педагогів загальноосвітніх навчальних закладів документами на традиційних та електронних носіях», «Рекомендаційні нормативи матеріально-технічного забезпечення шкільних бібліотек». Поряд із розробкою нових документів необхідно внести зміни і доповнення у діючі документи, що визначають роль шкільних бібліотек в інформаційному забезпеченні організації та реалізації навчального процесу у загальноосвітньому навчальному закладі. По-перше, необхідно внести доповнення до Закону України «Про загальну середню освіту», визначити у ньому гарантії інформаційного і документального забезпечення права учасників навчально процесу на освіту, і відповідно, забезпечення бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу необхідними ресурсами, також доцільно було б доповнити ст. 8 цього Закону України таким абзацом: «Загальноосвітній навчальний заклад зобов’язаний мати бібліотеку, яка здійснює інформаційний супровід цілеспрямованого процесу оволодіння систематизованими знаннями» (така норма має місце у Законі України «Про вищу освіту» і стосується бібліотек вищих навчальних закладів). Також потребує введення у статути загальноосвітніх навчальних закладів окремого розділу, присвяченого шкільним бібліотекам, у якому буде чітко визначено статус шкільної бібліотеки, її стратегічні завдання, а також обов’язки керівництва школи перед бібліотекою.

Лобіювання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України на державному рівні питання щодо віднесення працівників шкільних бібліотек (спеціальних бібліотек, ст. 6, Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Постанова Верховної Ради України № 33/95 від 27.01.1995 р.) до категорії педагогічних працівників. Не менш важливим питанням для оптимізації діяльності шкільних бібліотек України є розробка, прийняття та реалізація спеціальних галузевих програм їхнього розвитку і модернізації, в яких передбачається виділення цільових коштів на матеріально-технічний розвиток та формування інформаційних ресурсів.

Матеріально- технічне забезпечення:

 виконання розпорядження Кабінету Міністрів України № 1226-р від 30 вересня 2009 р. «Про затвердження плану заходів щодо розвитку бібліотечної справи на період до 2011 р.» (серед відповідальних та виконавців зазначено МОН України) розробити і затвердити на галузевому рівні: «Програму  розвитку шкільних бібліотек України на період 2011–2015 рр. », «Програму інформатизації шкільних бібліотек на період 2011–2015 рр.», «План заходів на 2011–2015 рр. із питань зміцнення матеріально-технічної бази шкільних бібліотек». Вирішити на державному рівні фінансування цих програм.

Підготувати відповідне розпорядження щодо обов’язкового включення шкільних бібліотек у процеси комп’ютеризації загальноосвітніх навчальних закладів України і підключення шкільних бібліотек до Інтернету. Рекомендувати управлінням освіти і науки обласних державних адміністрацій розробити і затвердити «Обласні програми розвитку шкільних бібліотек», які б сприяли технічному оснащенню бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів, створенню умов для автоматизації бібліотечних процесів, використанню нових інформаційних технологій, створенню комфортних умов для обслуговування учнів та педагогів.

 

Ресурсна база шкільних бібліотек:

для повного і якісного інформаційного забезпечення потреб учасників навчально-виховного процесу і залучення дітей до читання, як основного виду пізнавальної діяльності, засобу духовно-морального виховання особистості, сприянню реалізації «Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року», необхідно терміново вирішити низку проблем, пов’язаних із поповненням фондів шкільних бібліотек. Інформація щодо поповнення фондів цього типу бібліотек України свідчить про те, що за роки незалежності головною проблемою для шкільних бібліотек стало те, що держава жодного року не виділяла цільових бюджетних коштів на поповнення та оновлення їхніх фондів. На даний час спостерігається невідповідність між сучасними інформаційними потребами учасників навчально-виховного процесу та якістю фондів і їх реальним станом. Сприятиме вирішенню проблеми розробка і затвердження «Програми поповнення фондів шкільних бібліотек» (підкріплену державним фінансуванням).

Для покращення ситуації з передплатою періодичних видань, які на сьогодні є провідниками актуальної інформації для учасників навчально-виховного процесу провести у шкільних бібліотеках України моніторинг потреб учителів і учнів у періодичних виданнях. На підставі результатів моніторингу підготувати перелік періодичних видань, рекомендованих для передплати  з виділенням відповідних цільових коштів. Для надання доступу користувачам шкільних бібліотек до світових та вітчизняних інформаційних ресурсів підключити бібліотеку до Інтернету.

Кадрове забезпечення:

оптимізація системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації бібліотекарів загальноосвітніх навчальних закладів, яка є невід’ємним завданням кадрового менеджменту загальноосвітнього навчального закладу і органів управління освітою. Необхідно негайно вирішити питання цілеспрямованої підготовки шкільних бібліотекарів у вишах, коледжах та училищах, а також оптимізувати систему підвищення кваліфікації бібліотечних працівників. Із метою забезпечення шкільних бібліотек висококваліфікованими компетентними фахівцями як у галузі бібліотечної справи, так і в царині педагогічної діяльності поширити досвід педагогічних вишів, які започаткували підготовку спеціалістів у галузі бібліотечної справи на базі педагогічних спеціальностей. Так як значна частина шкільних бібліотекарів має педагогічну або іншу освіту, доцільно започаткувати на базі обласних інститутів післядипломної освіти їхню перепідготовку. Рішення завдання нової якості освіти безпосередньо пов’язане з підвищенням кваліфікації бібліотечних працівників загальноосвітніх навчальних закладів. Традиційною формою підвищення кваліфікації шкільних бібліотекарів є курсова підготовка в обласних інститутах післядипломної освіти. На сьогодні в більшості програм, за якими в ОІППО проводяться курси, відсутні дисципліни, які повинні сприяти інноваційному розвитку шкільних бібліотек, зокрема, впровадження в практику роботи ІКТ, навчання роботі з електронними документами, сучасною технікою, оволодіння основам комп’ютерної грамотності, навичкам аналітико-синтетичної переробки інформації та методиками її створення і розповсюдження, основам інформаційної культури, методами залучення дітей до читання тощо.

В зв’язку вищезазначеним необхідно здійсненити аналіз навчальних програм, за якими відбувається підвищення кваліфікації шкільних бібліотекарів в ОІППО, і підготувати для запровадження типову диференційовану програму, відповідно до якої будуть підвищувати свій професійний рівень усі шкільні бібліотекарі.

Як свідчить досвід, значною мірою сприяє підвищенню кваліфікації шкільних бібліотекарів наближення навчання до місця їхньої роботи. Забезпечити вищезазначене можливо за умови підготовки відповідного розпорядження МОН молодь спорту України про створення в кожному районі області сучасної шкільної бібліотеки (бібліотечно-інформаційного центру), який виконуватиме функції школи передового досвіду і надавати значну допомогу у підвищенні професійної компетенції шкільних бібліотекарів.

                                  Науково-методичне забезпечення:

Для оптимізації діяльності з науково методичного забезпечення шкільних бібліотек, які сьогодні є важливою інформаційною складовою системи загальної середньої освіти нашої держави необхідно вирішити питання щодо створення в органах управління освітою двох посад – спеціаліста з навчальних (або бібліотечних) фондів в управліннях освіти і науки обласних державних адміністрацій і методиста з організації діяльності шкільної бібліотеки (або спеціаліста з науково-методичного забезпечення шкільних бібліотек) в обласних інститутах післядипломної педагогічної освіти. Подібний позитивний досвід вже існує в Київській, Запорізькій, Чернігівській областях.

Також для покращення методичного забезпечення шкільних бібліотек на районному та міському рівні необхідно внести зміни до «Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр)» (затвердженого наказом МОН України від 08.12.2008 р. №1119, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2008 р. за №1239/15930) у розділ IV «Кадрове забезпечення методичного кабінету» де серед зазначених посад методистів відсутня посада методиста, посадовими обов’язками якої було б передбачено науково-методичне забезпечення шкільних бібліотек.

 

Категорія: Документація | Переглядів: 998 | Додав: konni | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Форма входу
Пошук
Календар
«  Лютий 2012  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829
Друзі сайту